Kirjaudu portaaliin käyttämällä jotain seuraavista tunnistuspalveluista:

Suomi.fi

Ohjeet

Suomi.fi -palvelu:
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/yrityksen-tai-yhteison-puolesta-asiointi

Asiointivaltuuden antaminen: https://www.suomi.fi/valtuudet
Valtuusasian nimi: Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn hoitaminen.

Kostin tukisähköposti: kosti_tuki.kam@oikeus.fi