TÄRKEÄ TIEDOTE – VALVONTAPÄIVÄN MÄÄRÄÄMINEN YM. Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain 4 §:n 3 mom. 1-5 kohdissa todetut ilmoitukset eivät toistaiseksi siirry Kostin kautta sähköisesti Oikeusrekisterikeskukselle. Pesänhoitajien tulee lähettää ilmoitukset valvontapäivän määräämisestä ym. Oikeusrekisterikeskuksen sähköpostiin: ork_yor@om.fi.

Kirjaudu portaaliin käyttämällä jotain seuraavista tunnistuspalveluista: