Kostiin kirjautuminen uudistuu – Katso-tunnistus korvataan Suomi.fi-tunnistuksella ja -valtuuksilla, ks. KAM tiedote 2.4.2020

Kirjaudu portaaliin käyttämällä jotain seuraavista tunnistuspalveluista:

Suomi.fi